Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zapraszamy do wzięcia udziału w naborach grantowych!

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.Cenoma” informuje, że w dniach 03.12.2019 do 18.12.2019 (do godz. 12:00) odbędą się nabory grantowe w zakresie: Promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz Wzmocnienia kapitału społecznego w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z załączonym Newsletterem oraz do wzięcia udziału w naborach.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji