Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


„Organizm najedzony, ale nie odżywiony”- warsztaty edukacyjne w Jodłówce i w Rzezawie

22 października 2019r. w świetlicy w Rzezawie i 28 października 2019r. w świetlicy w Jodłówce odbyły się warsztaty edukacyjne „Organizm najedzony, ale nie odżywiony” dofinansowanie ze środków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Przedsięwzięcie miało charakter typowo edukacyjny i prozdrowotny, przyczyniło się to do realizacji wskaźnika produktu zapisanego w Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność 2014-2020 w ramach PROW, jakim jest „Liczba inicjatyw- zajęć edukacyjnych, warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw konferencji, konkursów.”Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji