Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Konkurs „Mikołajkowe rymowanki”

Dnia 6.12.2019 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbył się konkurs dla dzieci w wieku 4-10 lat pt. „Mikołajkowe rymowanki”. Zadaniem w konkursie było samodzielne ułożenie rymowanki związanej z postacią Świętego Mikołaja i zaprezentowanie jej przed publicznością. W ramach poddziałania 19.4 ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” sfinansowała nagrody w w/w konkursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom !Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji