Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Szkolenie dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej.

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej które odbędą się od 03.02.2020r. do 17.02.2020r. Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” organizuje szkolenia.

Dnia 10.01.2020r. o godz. 8:30 odbędzie się szkolenie przeprowadzone przez pracowników biura dla osób zainteresowanych składaniem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenie będzie dotyczyć zasad wypełniania wniosku oraz lokalnych kryteriów wyboru. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny do dnia 9.01.2020 do godz. 15:00. Poniżej przedstawiamy Program Szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

Informowanie nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce: biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa,

Termin: 10.01.2020r., od godz. 8:30 do godz. 11:30

Prowadzący: Justyna Boroń

Godzina TEMAT
08:30 Rejestracja uczestników szkolenia
8:45– 10:00 Aktualny nabór wniosków; Warunki ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2. ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- podejmowanie działalności gospodarczej
10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-11:00 Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej tj. formularz wniosku o przyznanie pomocy, załączniki w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Zasady przyznawania punktacji w ramach Kryteriów oceny; Interpretacja kryteriów
11:00–11:30 Pytania, dyskusja, podsumowanie. Zakończenie szkolenia


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: