Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady 18.02.2020

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku
Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. /tj. wtorek/
o godzinie 10:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Zapoznanie się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie dodatkowych wyjaśnień z oceny naboru nr 1/2019.
  4. Wydanie opinii w sprawie  uzupełnień oceny AO naboru w zakresie podejmowania działalności  gospodarczej 1/2019.
  5. Zapoznanie się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie wniosku nr NGD 3-1/2017-2017, wydanie opinii i podjęcie stosownych uchwał.
  6. Analiza wniosku lub ponowna ocena wniosku nr NGD 2-1/2018/G-2018 w związku z wpłynięciem pisma z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania, podjęcie stosownych uchwał  i wydanie opinii w tej sprawie.
  7. Wolne wnioski i zapytania,
  8. Zamknięcie posiedzenia.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej