Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


POSIEDZENIE RADY

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku
Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 30.04.2020 r. /tj. czwartek/
o godzinie 09:00, na Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

II. Przeprowadzenie testu wiedzy z zakresu powszechnie obowiązujących przepisów regulujących problematykę PROW 2014-2020, oraz z zakresu LSR, obowiązujących procedur wyboru i kryteriów wyboru.

III. Przedstawienie ogólnych zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie na rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej

IV. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2020 z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

V. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej, prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

VI. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.

VII. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 2/2020 z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

VIII. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2020 z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej, prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

IX. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.

X. Wolne wnioski i zapytania,

XI. Zamknięcie posiedzenia.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej