Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Od 1 czerwca 2020 roku zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Drodzy Beneficjenci!

Informujemy iż od dnia 1 czerwca 2020 roku obowiązuje nowa Księga Wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy


Swiper demo
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera
logo slidera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: