Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Operacja własna LGD – wyniki

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.


W związku  z umieszczeniem w dniu 11.05.2020 roku na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, której zakres tematyczny obejmuje:

CEL III.2.1: WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, PUBLIKACJI, MAP, FOLDERÓW PROMUJĄCYCH OBSZAR LGD

Informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 10.06.2020 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” przygotuje wniosek na operację na obowiązującym formularzu opracowanym przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji