Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady 29.06.2020

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku
Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 29.06.2020 r. /tj. poniedziałek/
o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:

– powitanie obecnych,

– weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
  2. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do operacji złożonej w naborze nr 1/2020/OW w zakresie: wydania materiałów promocyjnych, publikacji, map, folderów promujących obszar LGD, jako realizacja operacji własnej przez LGD, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  3. Ocena i wybór operacji złożonej w ramach naboru nr 1/2020/OW, w tym ustalenie kwoty wsparcia w zakresie: wydania materiałów promocyjnych, publikacji, map, folderów promujących obszar LGD, jako realizacja operacji własnej przez LGD.
  4. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w zakresie podjętych uchwał, list operacji wybranych oraz przygotowanie wyjaśnień
    w ramach przeprowadzonych naborów nr 1/2020 i 2/2020 organizowanych przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA”.
  6. Wolne wnioski i zapytania,
  7. Zamknięcie posiedzenia.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej