Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom – Województwo Małopolskie – zaprasza na nabór

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin współpracy jest dostępny na stronie
internetowej narowery.visitmalopolska.pl/mpr
Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:
mpr@umwm.malopolska.plPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji