Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Podpisano umowy o powierzenie grantów w ramach naboru 1/2019/G oraz 2/2019/G z UMWM!

Nadwiślańska Grupa Działania informuje o podpisaniu umów nr 01577-6935-UM0620130/20 oraz nr 01578-6935-UM0620131 /20, dotyczących realizacji projektów grantowych. Umowy zostały podpisane w dniu 08.07.2019 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach realizacji Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” . Stowarzyszenie w ramach naboru 1/2019/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, otrzymało dofinansowanie w kwocie 144 627,00 zł na realizację 6 zadań. W ramach projektu realizowanego w ramach naboru 2/2019/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zostanie zrealizowane 9 zadań, na łączna kwotę 142 312,00 zł.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji