Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Podpisanie umów na realizację zadań w ramach projektów grantowych.

W dniu 06.08.2020 r. w Hotelu Kasztel w Rzezawie odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację zadań w ramach projektów grantowych ogłoszonych oraz finansowanych przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

Podpisano umowy na kwotę prawie 300 000,00 zł.
Zorganizowane zostaną m.in. warsztaty, konferencje naukowe, imprezy plenerowe, wystawy, zajęcia sportowe i ekologiczne. Wydane zostaną książki, materiały promocyjne walory historyczne oraz turystyczne, nagrane wideoklipy jak również filmy promocyjne.

Grantobiorcami zostali: GCKCziS Rzezawa, Stowarzyszenie Aktywni dla gminy, Stowarzyszenie Modrzawianie, KGW Majkowice, Orkiestra Dęta Okulice, Stowarzyszenie Klub Rodziny Jodłówka, KGW „Uścianeczki”, Gmina Kazimierza Wielka, Stowarzyszenie Koszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin, Międzyszkolny Klub Sportowy „Sportowiec”, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Niedzieliska.

Gratulujemy oraz zachęcamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w planowanych przedsięwzięciach.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej