Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Orkiestra Baczków – Mamma Mia – Abba Cover

MammaMia! czyli utwór zespołu ABBA
wykonany w nietypowy sposób przez Orkiestra Baczków,
w ramach projektu grantowego i przekazanych środków NGD „E.O.CENOMA”.
Zadanie pt. „Tańcząca Orkiestra” zrealizowane przez Stowarzyszenie Aktywni dla gminyPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji