Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,
Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Zebranie odbędzie się w dniu 14 września 2020 roku /tj. poniedziałek/ o godzinie 14:00,
przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień
14 września 2020 roku o godzinie 14:15.

PORZĄDEK OBRAD:
I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie poprzedniego protokołu z Walnego Zebrania Członków, (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia),
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmiany Regulaminu Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” ,
– zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,
– przyjęcie zmienionej procedury ustalenia i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji,
– przyjęcia zmian Statutu,
– przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” na lata 2015-2023.
V. Interpelacje, zapytania i wnioski Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
VI. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej