Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Przedłużamy konkurs fotograficzny!

Ogłaszamy, iż Konkurs Fotograficzny pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zostaje przedłużony

do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Dotychczas złożone prace nadal biorą udział w konkursie – prace można aktualizować lub wycofać.

Przypominamy zasady:

  • Wystarczy zrobić zdjęcie lub zdjęcia (maksymalnie 3), na których uwiecznione zostaną obiekty zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe, historyczne znajdujące się na terenie Lokalnej Grupy Działania,

  • Gotowe zdjęcie/a należy nagrać na nośniku danych (np. płyta CD, pendrive), wypełnić formularz zgłoszenia, oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze objętym LSR, umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie dostarczyć osobiście do siedziby biura lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

  • Konkurs skierowany jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących teren Lokalnej Grupy Działania, tj. Gminy Bochnia, Gminy Rzezawa, Gminy Drwinia, Gminy Szczurowa, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz Miasta i Gminy Koszyce.

  • Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
    I etap – gminny, podczas którego wyłonionych zostanie 35 najlepszych fotografii ( po 5 zdjęć z każdej Gminy Członkowskiej),
    II etap – główny, gdzie zostanie wybrane I, II oraz III miejsce, przez profesjonalne jury.

Konkurs objęty patronatem medialnym przez Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne.

Czekają atrakcyjne nagrody:
I miejsce – bon o wartości 2000 zł
II miejsce – bon o wartości 1500 zł
III miejsce – bon o wartości 1000 zł
Wyróżnienie – zdjęcia zostaną opublikowane na fanpage’u Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” na Facebooku, gdzie praca z największą liczbą polubień zostanie nagrodzona bonem o wartości 500 zł.
Bony do zrealizowania w sklepie RTV EURO AGD.

Szczegóły w REGULAMINIE konkursu.


Wymagane załączniki:
1. Formularz zgłoszenia.
2. Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze objętym LSR.
3. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych. – zgodnie z umową, należy dostarczyć dwa wypełnione i podpisane egzemplarze.

Serdecznie zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji własnej, pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – wydanie filmu promocyjnego oraz realizacja konkursu fotograficznego zakończonego mini-galą rozdania nagród oraz wydaniem fotoksiążki.”Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji