Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Ankieta ewaluacyjna za rok 2020

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” zaprasza mieszkańców obszaru LGD i instytucje do uzupełnienia ankiety, która będzie wykorzystana w warsztacie refleksyjnym za rok 2020.

Celem warsztatu/ankiety jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Wyniki takiej ewaluacji wewnętrznej będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne.

Ankietę ewaluacyjną można wypełnić elektronicznie
do dnia 12.03.2021 r. do godziny 12:00, link do ankiety:
AnkietaPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej