Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


ROWEROWY PROJEKT WSPÓŁPRACY POINT&PATH

Szanowni Państwo,

W dniu 9 marca 2021 roku w Krakowie, Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” wraz ze Stowarzyszeniem ,,Kwartet na Przedgórzu” podpisały umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację rowerowego projektu współpracy pn. ,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie Trasy- pętlami atrakcji turystycznych” (POINT &PATH).

Wartość projektu opiewa na kwotę: 359 385,36 zł.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca
 w obszary wiejskie”

Operacja pn. ,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych” (POINT&PATH) mająca na celu ,,Rozwój turystyki rowerowej oraz promocji obszaru i dziedzictwa lokalnego wzmacniająca partnerską współpracę na terenie Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” oraz Stowarzyszenia ,,Kwartet na Przedgórzu” poprzez wyznaczenie pętli rowerowych, stworzenie aplikacji, wydanie map, przewodników, albumów, materiałów promocyjnych i wykonanie kampanii i filmów reklamowych, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania LEADER, poddziałanie 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej