Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady – 23.04.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 roku
zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 23.04.2021 r. /tj. piątek/
o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

 1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:
  – powitanie obecnych,
  – weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przeprowadzenie testu wiedzy z zakresu powszechnie obowiązujących przepisów regulujących problematykę PROW 2014-2020, oraz z zakresu LSR, obowiązujących procedur wyboru i kryteriów wyboru.
 4. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do operacji złożonej w naborze nr 1/2021/OW w zakresie: stworzenia oferty inwestycyjnej oraz promocji przedsiębiorczości, jako realizacja operacji własnej przez LGD, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 5. Ocena i wybór operacji złożonej w ramach naboru nr 1/2021/OW, w tym ustalenie kwoty wsparcia w zakresie: stworzenia oferty inwestycyjnej oraz promocję przedsiębiorczości, jako realizacja operacji własnej przez LGD.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w zakresie podjętych uchwał, listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 5/2020.
 7. Analiza i ponowna ocena wniosku nr NGD 1-2/2019/G-2019, podjęcie stosownych uchwał i wydanie opinii w tej sprawie.
 8. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 9. Wolne wnioski i zapytania,
 10. Zamknięcie posiedzenia.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej