Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady – 19.05.2021

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 roku
zwołuje się
POSIEDZENIE RADY
Zebranie odbędzie się w dniu 19.05.2021 r. /tj. środa/
o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:
    – powitanie obecnych,
    – weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
  3. Analiza i ponowna ocena wniosku nr NGD 1-2/2019/G-2019, podjęcie stosownych uchwał i wydanie opinii w tej sprawie.
  4. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
  5. Wolne wnioski i zapytania,
  6. Zamknięcie posiedzenia.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji