Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Szkolenie „Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej”

W związku z planowanym naborem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, odbędzie się szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – biznesplan, analiza ekonomiczna, wniosek o płatność, w dniu 21.05.2021 r. o godz. 10:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 19.05.2021 r. do godz. 12:00.

Program szkolenia – rozwijanie działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy!Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej