Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Konkurs ekologiczny dla stowarzyszeń i KGW pn.„Ekokosmetyki – domowe sposoby dbania o ciało, zdrowie i gospodarstwo domowe”

W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grębocin serdecznie zapraszamy stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z terenu LGD do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pn. „Ekokosmetyki – domowe sposoby dbania o ciało, zdrowie i gospodarstwo domowe” z terenu LGD wraz z wystawą prac konkursowych. Konkurs dedykowany jest do Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Lokalnej Grupy Działania Nadwiślańska Grupa Działania E.O „CENOMA”: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa. Wszystkie zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 16 lipca 2021 roku do godz. 15:30. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci wyposażenia RTV i AGD. Komisja Konkursowa przyzna I, II i III miejsce.
Szczegóły oraz regulamin dostępne na stronie: https://bit.ly/3jzpxR4 www.nowe-brzesko.pl

Konkurs odbędzie się w ramach zadania grantowego pt. „Z tradycją w nowoczesność- poznajemy ekologiczne sposoby spędzania wolnego czasu, dbania o zdrowie i wiejskie gospodarstwo domowe”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji