Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Wyjazd studyjny Koszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 8 październik br. odbył się pierwszy z wyjazdów studyjnych Koszyckiego UTW, realizowanych w ramach zadania grantowego pt.„Uzbrojeni w wiedzę zdobytą w ramach wizyt studyjnych, konkursów, warsztatów, konferencji i wystaw, twórzmy wszyscy procesy efektywnej ochrony przyrody, klimatu, życia na Ziemi”. Wycieczka zakładała wizytę w Ojcowskim Parku Narodowym w tym Zamku Pieskowa Skała.

Dzięki uprzejmości organizatorów przedstawicielki biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” miały możliwość uczestniczenia w wyjeździe, a tym samym przeprowadzenia jego kontroli prawidłowości realizacji zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z podróży.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji