Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,

Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 Zebranie odbędzie się w dniu  10 listopada 2021 roku /tj. środa/ o godzinie 9:00,

przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /budynek GCKCZiS/. II termin posiedzenia ustala się na dzień
10 listopada 2021 roku o godzinie 9:15.
 

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie poprzedniego protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (protokół wyłożony do wglądu w biurze Stowarzyszenia).

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” na lata 2015-2023.

5.       Interpelacje, zapytania i wnioski Walnego.

6.      Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania CzłonkówPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej