Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Uwaga! Zmiana godzin pracy biura w dniach 18.11-2021-24.11.2021

W związku z awarią ogrzewania w siedzibie Stowarzyszenia tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa oraz działając na podstawie przepisów art.30 rozporządzenia z 28 sierpnia 2003 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  Wprowadza się następujące regulacje:

Skraca się godziny pracy biura do 6 godzin dziennie tj. Biuro będzie czynne dla beneficjentów
w następujących godzinach: W Poniedziałek, Wtorek, Środę i Piątek w godzinach od 7:30 do 13:30
i w Czwartek od 9:00 do 15:00
.

W razie jakichkolwiek pytań bądź chęci z korzystania z doradztwa w formie stacjonarnej w godzinach innych niż podane powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt

Za utrudnienia przepraszamy!Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji