Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Katalog dobrych praktyk enoTARNOWSKIE

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy katalog dobrych praktyk opracowany w ramach operacji pn. „Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie” przez Tarnowską Organizacje Turystyczną.
W katalogu zawarto przykłady 30 rolników/lokalnych producentów z obszaru ENOTarnowskie działalność których może posłużyć za inspirację dla właścicieli innych drobnych gospodarstw rolnych.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji