Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Umowa na wsparcie przygotowawcze o wartości 74 tys. złotych

W dniu 09.06.2022 roku z rąk Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pana Łukasza Smółki Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” w osobie Pani Prezes Teresy Sznajder oraz Pana Wiceprezesa Grzegorza Zarycha, odebrał umowę na wsparcie przygotowawcze o wartości 74 tys. złotych. Środki te pomogą w działaniach zmierzających do stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

My zabieramy się do pracy, a  Państwa zapraszamy do śledzenia naszych działań!Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej