Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


„Nadwiślańską trasą po Bałtyk – Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń”

W dniu 27.06.2022 przekazano 21 umów gwarantujących dofinansowanie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), na łączną kwotę pomocy prawie 1,25 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymało 11 podmiotów z Małopolski, w tym Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” na operacje pt. „Nadwiślańską trasą po Bałtyk – Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń”.Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji