Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Posiedzenie Rady 20.09.2022r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,
 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 roku
Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się

POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 20.09.2022 r. /tj. wtorek/
o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

I. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad,

w tym:
– powitanie obecnych,
– weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,

II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

III. Zapoznanie się z wynikami pierwotnej oceny wniosku nr NGD 2-2/2022-2022,

IV. Wnikliwe przeanalizowanie stanowiska Samorządu Województwa Małopolskiego.

V. Ponowna ocena wniosku nr NGD 2-2/2022-2022, podjęcie stosownych uchwał.

VI. Sporządzenie pisemnego stanowiska Rady,

VII. Wolne wnioski i zapytania

VIII. Zamknięcie posiedzenia.Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej