Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Spotkania konsultacyjne związane z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zakończone!

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców w zakresie tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027 odbyły się w dniach od 19.10.2022 r. do 21.10.2022 r. we wszystkich gminach członkowskich należących do Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

W ramach spotkania zidentyfikowano kluczowe problemy/wyzwania poszczególnych gmin, na które LGD mogłaby odpowiedzieć.

Omówiono sytuację oraz kwestie problematyczne wybranych grup społecznych, takich jak np. młodzież, seniorzy.

Społeczeństwo uczestniczące w spotkaniach wybrało również trzy obszary tematyczne z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na najbliższe lata, wokół których powinny skupić się działania „Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA”.

Następnie poproszono uczestników o wskazanie procentowego podziału budżetu na wybrane przez nich obszary.

Dzięki spotkaniom LGD mogła zapoznać się z projektami/przedsięwzięciami, które zaproponowali mieszkańcy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za tak ciekawe, różnorodne pomysły projektów oraz propozycje nowych kierunków rozwoju. Wasze zdanie ma dla nas ogromne znaczenie!Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: