Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


ROZDANIE NAGRÓD – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, iż dnia 25 listopada 2022 roku w siedzibie biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” odbyło się wręczenie nagród dla laureatów II edycji konkursu fotograficznego pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Komisja Konkursowa w składzie Pan Tomasz Sobczak, Pan Ryszard Stojek, Pani Anna Maj-Skowrońska oraz Pani Małgorzata Więcek-Cebula wręczyła nagrody w postaci kart podarunkowych do sklepu RTV EURO AGD osobom, które zajęły 3 pierwsze miejsca t.j.:

– Pani Magdalenie Niemiec, zdobywczyni I miejsca

– Panu Marcinowi Krawczykowi, który zajął II miejsce

oraz Panu Romanowi Kłuskowi, zdobywcy III miejsca

Nagrodzona została również Pani Aleksandra Szlęk, która w trakcie prowadzonego na Facebooku głosowania zgarnęła najwięcej polubień pod swoją pracą.

Laureatom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane prace i zachęcamy do brania udziału w przyszłych tego typu przedsięwzięciach. Dziękujemy również Komisji konkursowej za współpracę podczas realizacji konkursu!



Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji