Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Odkryj potencjał inwestycyjny Miasta i Gminy Koszyce

Odkryj potencjał inwestycyjny Miasta i Gminy Koszyce!
Gmina Koszyce leży na przecięciu dwóch szlaków transportowych Kraków -Sandomierz oraz Brzesko – Jędrzejów. Gmina mocno stawia na przyciągnięcie nowych inwestorów. Na jej terenie działa Koszycka Strefa Gospodarcza w Sokołowicach, dzięki czemu działać mogą tu firmy usługowe czy przemysłowe.
Gmina to także bardzo żyzne gleby co przekłada się na rozwój gospodarstw wielko-powierzchniowych, a ukształtowanie terenu sprawia, że powstają tu farmy wiatrowe mające optymalne warunki pracy.

#odkryjpotencjałinwestycyjnycenomyEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

%d bloggers like this: