Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Odkryj potencjał inwestycyjny Miasta i Gminy Koszyce

Odkryj potencjał inwestycyjny Miasta i Gminy Koszyce!
Gmina Koszyce leży na przecięciu dwóch szlaków transportowych Kraków -Sandomierz oraz Brzesko – Jędrzejów. Gmina mocno stawia na przyciągnięcie nowych inwestorów. Na jej terenie działa Koszycka Strefa Gospodarcza w Sokołowicach, dzięki czemu działać mogą tu firmy usługowe czy przemysłowe.
Gmina to także bardzo żyzne gleby co przekłada się na rozwój gospodarstw wielko-powierzchniowych, a ukształtowanie terenu sprawia, że powstają tu farmy wiatrowe mające optymalne warunki pracy.

#odkryjpotencjałinwestycyjnycenomyPartnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji