Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy i Miasta Kazimierza Wielka

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy i Miasta Kazimierza Wielka!

Uzdrowiskowy charakter to jeden z najistotniejszych elementów oferty inwestycyjnej oraz dominujący czynnik prorozwojowy dla świętokrzyskiej gminy Kazimierza Wielka.

Aby zachęcić przyszłych inwestorów, turystów a także by poprawić jakość życia, gmina mocno stawia na realizację inwestycji przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Od lat realizuje się tutaj ważne projekty infrastrukturalne, takie jak budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, rewitalizacja parku miejskiego.

#odkryjpotencjałinwestycyjnycenomyPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej