Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Podsumowanie działań w 2022 roku – operacje własne

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy dwie operacje własne pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem planera” oraz „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych”.

🟡Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmiku podsumowującego oba projekty.


Partnerzy


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji