Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Wyróżnione

PISZEMY NOWĄ LSR NA LATA 2023-2027

Drodzy mieszkańcy, W dniu 9 czerwca 2022 roku Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00044-6934-UM0600044/22 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie Przygotowawcze objętego PROW 2014-2020. Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” prowadzić będzie szereg spotkań konsultacyjnych, działań i inicjatyw zmierzających do stworzenia nowej Strategii […]

POSIEDZENIE RADY 08.12.2022r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 8.12.2022 r. /tj. czwartek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady […]

ROZDANIE NAGRÓD – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Szanowni Państwo! Z radością informujemy, iż dnia 25 listopada 2022 roku w siedzibie biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” odbyło się wręczenie nagród dla laureatów II edycji konkursu fotograficznego pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Komisja Konkursowa w składzie Pan Tomasz Sobczak, Pan Ryszard Stojek, Pani Anna Maj-Skowrońska oraz Pani […]

Wyniki konkursu fotograficznego!

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją dotyczącą wyników konkursu fotograficznego pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- II edycja. W dniu dzisiejszym tj.18.11.2022 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, w składzie: Pani Anna Maj-Skowrońska, Pani Małgorzata Więcek-Cebula, Pan Tomasz Sobczak oraz Pan Ryszard Stojek. Komisja stanęła przed bardzo ciężkim wyborem, […]

Trwa spotkanie komisji konkursowej!

Juz niebawem ogłosimy wyniki konkursu fotograficznego pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- II edycja .

Komisja konkursowa wybierze najlepsze fotografie w dniu 18.11.2022

W dniu 18.11.2022 w Biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” odbędzie się spotkanie komisji, która wybierze najlepsze fotografie w konkursie „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- II edycja. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie Pan Tomasz Sobczak – posiadającywykształcenie fotograficzne (EFIAP, AFRP, TTF, AIPS, KDS), nauczyciel, Sekretarz Zarządu Fotoklubu RP, Prezes Tarnowskiego Towarzystwa […]

Ocena i wybranie wniosków złożonych w naborze numer 3/2022

Dzisiaj tj. 07.11.2022 w siedzibie biura LGD odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym oceniono i wybrano wnioski złożone w ramach naboru nr 3/2022 z zakresu: poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych. W ramach złożonych przez beneficjentów projektów, na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zaplanowano: Wybudowanie nowego, wielofunkcyjnego […]

Wybrano operacje do finansowania w ramach naboru 3/2022

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 7 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady, podczas którego wybrano operacje do finansowania w ramach naboru 3/2022 w zakresie poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych.

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

X