Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Podsumowanie działań w 2022 roku – wyjazd studyjny ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”

Podsumowanie działań w 2022 roku Dzisiaj wracamy wspomnieniami do wyjazdu studyjnego ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”! W dniu 28-30.09.2022 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zorganizowała wizytę studyjną, sfinansowaną ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. #cenoma2022

Podsumowanie działań w 2022 roku – II edycja konkursu fotograficznego

Zobacz jak Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” promuje obszary wiejskie objęte LSR 🥰 Konkurs fotograficzny pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” 🤩😍 #cenoma2022

Odkryj potencjał inwestycyjny Cenomy!

Szanowni Państwo! Zapraszamy serdecznie do obejrzenia filmu, który powstał w ramach operacji własnej pt. „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem planera”.

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Szczurowa

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Szczurowa! Gmina Szczurowa to świetna lokalizacja i bliskość strategicznych ciągów komunikacyjnych. Na jej terenie krzyżują się drogi wojewódzkie – nr 964 i nr 768, nieopodal przebiega autostrada A4 oraz droga krajowa nr 79. Bezpośrednio przy wschodniej obwodnicy gminy działa Strefa Aktywności Gospodarczej. Obszar o powierzchni 20 ha w całości objęty jest […]

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy i Miasta Kazimierza Wielka

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy i Miasta Kazimierza Wielka! Uzdrowiskowy charakter to jeden z najistotniejszych elementów oferty inwestycyjnej oraz dominujący czynnik prorozwojowy dla świętokrzyskiej gminy Kazimierza Wielka. Aby zachęcić przyszłych inwestorów, turystów a także by poprawić jakość życia, gmina mocno stawia na realizację inwestycji przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Od lat realizuje się tutaj ważne projekty infrastrukturalne, […]

Odkryj potencjał inwestycyjny Miasta i Gminy Koszyce

Odkryj potencjał inwestycyjny Miasta i Gminy Koszyce!Gmina Koszyce leży na przecięciu dwóch szlaków transportowych Kraków -Sandomierz oraz Brzesko – Jędrzejów. Gmina mocno stawia na przyciągnięcie nowych inwestorów. Na jej terenie działa Koszycka Strefa Gospodarcza w Sokołowicach, dzięki czemu działać mogą tu firmy usługowe czy przemysłowe.Gmina to także bardzo żyzne gleby co przekłada się na rozwój […]

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Drwinia

Leżące na terenie gminy Drwinia, grunty położone w miejscowości Zielona, tworzą Stefę Aktywności Gospodarczej „Drwinia-Zielona”. Kilka lat temu zostały one włączone w skład Krakowskiego Parku Technologicznego, dzięki czemu sama gmina zmienia swój rolniczy charakter, stając się atrakcyjna dla firm przemysłowych czy usługowych. Kolejnym plusem jest położenie. W południowej części dostęp do Autostrady A-4, na północy […]

Odkryj potencjał inwestycyjny Gminy Rzezawa

Świetnie skomunikowana z południem Polski, w bliskiej odległości port lotniczy Kraków Balice, z planem zagospodarowania przestrzennego – Gmina Rzezawa. Na inwestorów czekają tu położone w Krzeczowie tereny zajmujące ok. 400 hektarów na przestrzeni ok. 4 kilometrów – od drogi na Uście Solne aż do drogi w kierunku Ostrowa Królewskiego. Dodatkowym plusem jest popularność gminy wśród […]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji