Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zgłoś się do konkursu „Czas na produkt lokalny Cenomy!”

Szanowni Państwo!Mamy przyjemność ogłosić konkurs „Czas na produkt lokalny Cenomy!”, który polega na wyłonieniu spożywczych produktów lokalnych z obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” oraz ich certyfikowanie marką „Nadwiślańska Gwarancja Jakości”. Jesteś twórcą lokalnym – osobą fizyczną, przedsiębiorcą, działasz w stowarzyszeniu np. w KGW i chcesz podkreślić jakość i autentyczność swoich produktów? To konkurs dla CIEBIE! […]

Absolutorium dla Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

W dniu 27.03.2024 r. odbyło się Walne Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Celem Spotkania było przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej, Rady Decyzyjnej oraz Zarządu za rok 2023. Podczas zebrania Zarząd LGD uzyskał absolutorium za rok 2023. Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  Zebranie odbędzie się w dniu 27marca 2024 roku /tj. środa/ o godzinie 9:00, przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień27marca […]

Warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo, W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzenia każdego roku ewaluacji wewnętrznej- do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” 27 marca br. przeprowadzi warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej