Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

POINT&PATH – złożono wniosek na realizację rowerowego projektu współpracy.

NGD „E.O.CENOMA” złożyła wniosek do UMWM na realizację rowerowego projektu współpracy, wraz z Lokalną Grupą Działania „Kwartet na Przedgórzu”. Operacja pt. „Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy – pętlami atrakcji turystycznych” realizowana będzie na terenie Gmin członkowskich, tj. Gminy Bochnia, Gminy Szczurowa, Gminy Rzezawa, Gminy Szczurowa, Gminy Drwinia, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Gminy i Miasta Nowe […]

Konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Zgłoszenia przyjmujemy od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. Wystarczy zrobić zdjęcie lub zdjęcia (maksymalnie 3), na których uwiecznione zostaną obiekty zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe, historyczne znajdujące się na terenie Lokalnej Grupy Działania NGD „E.O.CENOMA”. Gotowe zdjęcie/a […]

Zmienione Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

Szanowni Państwo, Poniżej udostępniamy tekst jednolity rozporządzenia poddziałania 19.2 z dnia 24 września 2015 r., które w wersji zmienionej obowiązuje od dnia 10.09.2020 r.Oznacza to zmianę warunków obowiązujących wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI,z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach […]

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu,Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołujeNADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓWZebranie odbędzie się w dniu 14 września 2020 roku /tj. poniedziałek/ o godzinie 14:00,przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /Sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej/. II termin posiedzenia ustala się na dzień14 września 2020 […]

Proponowane zmiany LSR, Spotkanie konsultacyjne 8 września 2020

Drodzy Mieszkańcy! W związku z wprowadzeniem zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” poddaje konsultacjom społecznym proponowane zmiany. Mając na uwadze procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, informujemy, że w terminie od 04.09.2020 do 08.09.2020 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w zapisach LSR. Konsultacje […]

Posiedzenie Rady 09.09.2020 r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 09.09.2020 r. /tj. środa/ o godzinie 10:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY:I. Otwarcie […]

Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 3 wrzesień 2020 roku /tj. czwartek/o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do […]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji