Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Posiedzenie Zarządu 25.11.2021

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku /tj. czwartek/o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół […]

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ nr 5/2021/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach […]

Uwaga! Zmiana godzin pracy biura w dniach 18.11-2021-24.11.2021

W związku z awarią ogrzewania w siedzibie Stowarzyszenia tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa oraz działając na podstawie przepisów art.30 rozporządzenia z 28 sierpnia 2003 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  Wprowadza się następujące regulacje: Skraca się godziny pracy biura do 6 godzin dziennie tj. Biuro będzie […]

Blisko 3 mln złotych dodatkowych środków dla Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady wydłużającą realizację dotychczasowych programów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich o 2 lata, Lokalne Grupy Działania (LGD) mogły ubiegać się o dodatkowe środki do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). W przypadku Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” jest to […]

Posiedzenie Rady 16.11.2021 r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. /tj. wtorek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady […]

Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, czyli Leader w Małopolsce

,,Leader to inicjatywy oddolne, realizowane przez Lokalne Grupy Działania które są bardzo aktywne w województwie małopolskim” – mówi Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Utworzono ponad 1000 nowych miejsc pracy, Zmodernizowano blisko 400 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, Zorganizowano prawie 400 wydarzeń. Wybudowano ponad 300 nowych obiektów infrastruktury, Zorganizowano ponad 1200 naborów i przyjęto blisko 4500 wniosków […]

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zgodnie z  § 18 ust. 1 oraz  § 21 ust. 4 lit. 7 Statutu, Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  Zebranie odbędzie się w dniu  10 listopada 2021 roku /tj. środa/ o godzinie 9:00, przy ul. Rynek 4 w Szczurowej /budynek GCKCZiS/. II termin posiedzenia ustala się na dzień10 listopada 2021 roku o godzinie 9:15.  […]

Proponowane zmiany LSR- Spotkanie konsultacyjne

W związku z przeniesieniem środków na projekty współpracy w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” poddaje konsultacjom społecznym proponowane zmiany. Mając na uwadze procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, informujemy, że w terminie 02.11.2021 do 04.11.2021 roku istnieje możliwość zgłaszania uwag do proponowanych zmian w zapisach LSR. Konsultacje […]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji