Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

POSIEDZENIE RADY 08.12.2022r.

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 8.12.2022 r. /tj. czwartek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady […]

ROZDANIE NAGRÓD – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Szanowni Państwo! Z radością informujemy, iż dnia 25 listopada 2022 roku w siedzibie biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” odbyło się wręczenie nagród dla laureatów II edycji konkursu fotograficznego pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Komisja Konkursowa w składzie Pan Tomasz Sobczak, Pan Ryszard Stojek, Pani Anna Maj-Skowrońska oraz Pani […]

Wyniki konkursu fotograficznego!

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją dotyczącą wyników konkursu fotograficznego pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- II edycja. W dniu dzisiejszym tj.18.11.2022 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, w składzie: Pani Anna Maj-Skowrońska, Pani Małgorzata Więcek-Cebula, Pan Tomasz Sobczak oraz Pan Ryszard Stojek. Komisja stanęła przed bardzo ciężkim wyborem, […]

Komisja konkursowa wybierze najlepsze fotografie w dniu 18.11.2022

W dniu 18.11.2022 w Biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” odbędzie się spotkanie komisji, która wybierze najlepsze fotografie w konkursie „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”- II edycja. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie Pan Tomasz Sobczak – posiadającywykształcenie fotograficzne (EFIAP, AFRP, TTF, AIPS, KDS), nauczyciel, Sekretarz Zarządu Fotoklubu RP, Prezes Tarnowskiego Towarzystwa […]

Ocena i wybranie wniosków złożonych w naborze numer 3/2022

Dzisiaj tj. 07.11.2022 w siedzibie biura LGD odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym oceniono i wybrano wnioski złożone w ramach naboru nr 3/2022 z zakresu: poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych. W ramach złożonych przez beneficjentów projektów, na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zaplanowano: Wybudowanie nowego, wielofunkcyjnego […]

Wybrano operacje do finansowania w ramach naboru 3/2022

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 7 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady, podczas którego wybrano operacje do finansowania w ramach naboru 3/2022 w zakresie poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

X