Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”

Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru subregionu: Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z metropolią krakowską, zwanym dalej subregionie KOM wraz z metropolią krakowską – należy przez to rozumieć Miasto Kraków, powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki). W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, egzaminów o wartości od 7 680 zł do 130 560 złotych – […]

Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 21 grudzień 2020 roku /tj. poniedziałek/o godzinie 17:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie […]

Szkolenie dla członków Rady oraz pracowników biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Szanowni Państwo w dniu 17.12.2020 r. od 8:30 do 15:30 odbędzie się szkolenie „KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI LSR POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA PROW 2014-2020 I UMOWĄ RAMOWĄ” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. W godzinach 8:30-15:30 możliwy będzie utrudniony kontakt z biurem. Przepraszamy za utrudnienia.

Szkolenie pracowników biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

Szanowni Państwo w dniu 18.12.2020 r. odbędzie się szkolenie pt. „MONITORING I EWALUACJA LSR” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, skierowane do pracowników biura oraz zarządu. W godzinach 8:30-15:30 możliwy będzie utrudniony kontakt z biurem. Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 roku /tj. czwartek/o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do […]

Przedłużamy konkurs fotograficzny!

Ogłaszamy, iż Konkurs Fotograficzny pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zostaje przedłużony do dnia 15 kwietnia 2021 r. Dotychczas złożone prace nadal biorą udział w konkursie – prace można aktualizować lub wycofać. Przypominamy zasady: Wystarczy zrobić zdjęcie lub zdjęcia (maksymalnie 3), na których uwiecznione zostaną obiekty zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe, […]

Posiedzenie Rady 6.11.2020

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 rokuNadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 06.11.2020 r. /tj. piątek/o godzinie 9:00, na Sali tańca w budynkuGminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie […]

KOMUNIKAT – praca biura

Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, praca biura nadal odbywa się przy zamkniętych drzwiach dla beneficjentów.Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany doradztwem lub otrzymaniem pomocy przy pisaniu wniosku, prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy. Składanie wniosków w ramach naborów nr 4/2020 oraz 5/2020, w zakresie podejmowania oraz rozwijania […]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji