Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 22 października 2020 roku /tj. czwartek/o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do […]

NABORY W RAMACH PODEJMOWANIA I ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NGD „E.O.CENOMA”

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w naborach w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, które zostaną przeprowadzone w dniach od 26.10.2020 r. do 09.11.2020 r. do godz. 12:00. Przewidziana kwota w ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej to 200 000,00 zł, natomiast w ramach rozwoju istniejących przedsiębiorstw limit środków zamyka się […]

SZKOLENIE – biznesplan i analiza ekonomiczna

W związku z planowanymi naborami w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, odbędzie się szkolenie: Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”-Biznesplan i Analiza Ekonomiczna W dniu 07.10.2020 r. o godz. 8:00 w biurze LGD ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. Ilość […]

SZKOLENIA

W związku z planowanymi naborami w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, odbędą się szkolenia z zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru, w dniu 06.10.2020 r. o godz. 9:00 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej; 06.10.2020 r. o godz 13:00 – w zakresie rozwijania działalności gospodarczej; w biurze LGD ul. Rynek […]

POINT&PATH – złożono wniosek na realizację rowerowego projektu współpracy.

NGD „E.O.CENOMA” złożyła wniosek do UMWM na realizację rowerowego projektu współpracy, wraz z Lokalną Grupą Działania „Kwartet na Przedgórzu”. Operacja pt. „Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy – pętlami atrakcji turystycznych” realizowana będzie na terenie Gmin członkowskich, tj. Gminy Bochnia, Gminy Szczurowa, Gminy Rzezawa, Gminy Szczurowa, Gminy Drwinia, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Gminy i Miasta Nowe […]

Konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Zgłoszenia przyjmujemy od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. Wystarczy zrobić zdjęcie lub zdjęcia (maksymalnie 3), na których uwiecznione zostaną obiekty zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe, historyczne znajdujące się na terenie Lokalnej Grupy Działania NGD „E.O.CENOMA”. Gotowe zdjęcie/a […]

Zmienione Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

Szanowni Państwo, Poniżej udostępniamy tekst jednolity rozporządzenia poddziałania 19.2 z dnia 24 września 2015 r., które w wersji zmienionej obowiązuje od dnia 10.09.2020 r.Oznacza to zmianę warunków obowiązujących wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI,z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach […]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji