Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-06-14
W dniu 29 maja 2018 roku odbył się Konkurs Pieśni, Tańców i Widowisk Obrzędowych folklorystycznych Regionu Małopolskiego dla dzieci przedszkolnych "Wesołe Krakowiaczki". Organizatorem konkurs było Gminne Przedszkole w Brzeźnicy oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. [...] Czytaj dalej»
2018-06-11
W dniu 3 czerwca 2018 roku, podczas IV Gminnego Dnia Dziecka w Rzezawie, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pod nazwą ,, Kocham Polskę…Niepodległa” 100-Lecie Odzyskania Niepodległości w Obiektywie , w którym Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” miała swój udział poprzez sfinansowanie nagród dla uczestników. Celem konkursu było kształtowanie i wzmocnienie postaw patriotycznych wśród dzieci, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, pobudzenie u dzieci wyobraźni artystycznej i kreatywności oraz rozwijanie i prezentacja umiejętności fotograficznych. Konkurs przeznaczony był dla dzieci w II kategoriach, I kategoria: klasy od I do VI Szkoły Podstawowej, II Kategoria: klasy VII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W związku z tym iż zgłoszone zostały tylko dwie prace, komisja konkursowa postanowiła iż rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się bez uwzględniania miejsc. Uczestniczki konkursu otrzymały dyplomy za udział w konkursie oraz otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” oraz Wójta Gminy Rzezawa. [...] Czytaj dalej»


Galeria

Parafia rzymskokatolicka pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Rudy-Rysiu - "REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDY-RYSIU WRAZ Z ZAGOSPDAROWANIEM TERENU" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Gminne Centrum Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej – „I PIKNIK MODELARSKI – ZLOT ZRZESZEŃ I PASJONATÓW MODELARSTWA - działanie Małe projekty – oś IV Leader
Gmina Szczurowa - "ROZWÓJ KULTURY REGIONALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ DOMU LUDOWEGO W POJAWIU" - działanie Odnowa i rozwój wsi - oś IV Leader
Gmina Szczurowa - "GMINA SZCZUROWA W BARWACH CZTERECH PÓR ROKU – WYDANIE ALBUMU PROMUJĄCEGO WALORY TURYSTYCZNE I KULTUROWE NADWIŚLAŃSKIEJ GMINY" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej - "PROMOCJA LOKALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POSTACI WYDANIA KSIĄŻKI I NAGRANIA UTWORÓW MUZYCZNYCH" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Ryszard Birkowski - "BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ" - działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - oś IV Leader
Janusz Jurek -"POSZERZENIE DZIAŁANOŚCI O NOWE USŁUGI DLA ROLNIKÓW POPRZEZ ZAKUP SIEWNIKA DO KUKURYDZY I PŁUGA" - działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - oś IV Leader
Sylwia Kubik - "ZAKUP SIEWNIKA DO KUKURYDZY I PŁUGA OBRACALNEGO ORAZ AGREAGATU UPRAWOWO-SIEWNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ" - działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - oś IV Leader
Janusz Mika - "ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PELLETU - EKOLOGICZNEGO PALIWA Z BIOMASY ORAZ WZROST DOCHODOWOŚCI Z DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ" - działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - oś IV Leader
Stowarzyszenie dla Rozwoju Regionu MOST - "DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PODOLANACH" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Miasto i Gmina Kazimierza Wielka - "WYKONANIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W KAZIMEIRZY WIELKIEJ" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Muzeum Ziemi Koszyckiej - "NIE BÓJMY SIĘ MARZEŃ - KOSZYCKIE SPOTKANIA Z WYBITNYMI LUDŹMI" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Muzeum Ziemi Koszyckiej - "WYPOSAŻENIE MUZEUM POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU WARUNKIEM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI PLACÓWKI" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Szczurowej - "CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE - WYDANIE ALBUMU O ZBYTKOWYM KOŚCIELE PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W SZCZUROWEJ" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Miasto i Gmina Kazimierza Wielka - "ROZWÓJ TURYSTYKI NA OBSZARZE GMINY KAZIMIERZA WIELKA POPRZEZ PROMOCJĘ I OZNAKOWANIE HISTORYCZNEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO" - działanie Małe projekty -oś IV Leader
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni - "WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MOSZCZENICY" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni -"AKADEMIA KRAKOWIAKA - ROZWÓJ ZESPOŁU REGIONALNEGO „SIEDLECANIE” POPRZEZ ZAKUP STROJÓW, WARSZTATY I WYDANIE ŚPIEWNIKA" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni - "INWESTUJEMY W MŁODYCH I ZDOLNYCH – DALSZY ROZWÓJ MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ Z BACZKOWA POPRZEZ ZAKUP STROJÓW I INSTRUMENTÓW , ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW, WYDANIE KALENDARZA, A TAKŻE UDZIAŁ W KONKURSACH MUZYCZNYCH" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Muzeum Ziemi Koszyckiej - "TYGIEL KULTUROWY KOSZYC" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Buczków - "KULTYWOWANIE MIEJSCOWYCH TRADYCJI I ORGANIZACJA KONKURSU KULINARNEGO "KOBIECO Z TRADYCJĄ" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Orkiestra Dęta Okulice - "PROMOCJA LOKALNEJ TWÓRCZIŚCI KULTURALNEJ POPREZ DOPOSAŻENIE I WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ OKULICE" - działanie Małe projekty - oś IV Leader
Gmina Drwinia - "POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ BUDOWĘ DOMU SPOTKAŃ WIEJSKICH W ZIELONEJ" - działanie Odnowa i rozwój wsi - oś IV Leader
Gmina Koszyce - "POPRAWA WALORÓW ESTETYCZNYCH MIEJSCOWOŚCI POPRZEZ MODERNIZACJĘ ELEWACJI WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PRZEMYKOWIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE JEGO OTOCZENNIA" - działanie Odnowa i rozwój wsi - oś IV Leader
Gmina Bochnia - "STWORZENIE WARUNKÓW DO PEŁNIENIA KULTURALNO-REKREACYJNEJ MISJI GMINY BOCHNIA W REGIONIE POPRZEZ REMONT DOMÓW KULTURY W POGWIZDOWIE, BUCZYNIE, SIEDLCU, ŁAPCZYCY I BUDOWĘ PLACÓW REKREACYJNYCH W MAJKOWICACH, NIESZKOWICACH MAŁYCH, POGWIZDOWIE I DAMIENICACH" - działanie Odnowa i rozwój wsi - oś IV Leader
Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli - "ZWIĘKSZENIE STANDARÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG KULTURALNYCH PRZEZ GMINNE CENTRUM PROMOCJI W DRWINI" - działanie Odnowa i rozwój wsi - oś IV Leader
Gmina Koszyce - "POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ POPRZEZ UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNYCH STREF REKREACJI W MIEJSCOWOŚCIACH KOSZYCE, ŁAPSZÓW I SEIDLISKA" - działanie Odnowa i rozwój wsi - oś IV Leader
Gmina i Miasto Nowe Brzesko - "STWORZENIE INFRASTRUKTURY SPRZYJAJĄCEJ AKTYWNEMU WYPOCZYNKOWI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W CENTRUM WSI GRUSZÓW - ETAP I" - działanie Odnowa i rozwój wsi - oś IV Leader
Gmina Szczurowa - "REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W WOLI PRZEMYKOWSKIEJ, UŚCIU SOLNYM I ZABOROWIE" - działanie Odnowa i rozwój wsi - oś IV Leader
Miasto i Gmina Kazimierza Wielka - "BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI WIEJSKIEJ W PLECHOWIE" - działanie Odnowa i rozwój wsi - oś IV Leader
Gmina Rzezawa - "BUDOWA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W BRATUCICACH" - działanie Odnowa i rozwój wsi - oś IV Leader
Powrót
Odwiedzin: 89823