Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-03-14
W dniach 8-10 marca 2019 r. przedstawiciele Gmin oraz Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" w ramach operacji własnej pn. "Nadwiślańskie tereny - Oferta inwestycyjna promująca przedsiębiorczość NGD E.O.CENOMA" wzięli udział w targach inwestycyjnych "INVEST-TOR" w Toruniu, gdzie została przedstawiona aplikacja webowa terenów inwestycyjnych Gmin należących do Stowarzyszenia. [...] Czytaj dalej»
2019-03-07
W dniu 27.02.2019 r. w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA odbył się warsztat refleksyjny. Według wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, LGD zobowiązana jest do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej. [...] Czytaj dalej»


2019-01-11

Kolejna umowa podpisana z Grantobiorcą!

dh/upload/gminarzezfot.jpg
W dniu 11.01.2019 roku w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA" nastąpiło podpisanie umowy z grantobiorcą tj. z Gminą Rzezawa, reprezentowaną przez Pana Wójta Mariusza Paleja oraz Panią Skarbnik Marię Janus. Umowa dotyczy realizacji zadania w zakresie promowania obszaru objętego LSR, poprzez wykonanie filmu promującego gminę Rzezawa, fotoksiążki oraz fotokalendarzy. Podczas podpisania umowy obecni byli Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Zarych, Dyrektor Biura Justyna Bylica oraz Asystent Dyrektora Biura Paulina Lis-Łoboda. Życzymy Powodzenia i szybkiej realizacji projektu!


Powrót
Odwiedzin: 31917