Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-06-14
Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. /tj. środa/ o godzinie 12:30, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. [...] Czytaj dalej»
2019-06-14
W dniu 01.06.2019r. o godz. 13:30 w Majkowicach odbył się konkurs pn. "Eko-pojazd" zorganizowany przez Gminne Centum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni z okazji Dnia Dziecka. Celem konkursu było rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych, rozbudzenie świadomości ekologicznej oraz rozwijanie szacunku do przyrody i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Ponadto uczestnicy zdobyli wiedzę o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami, z naciskiem na selektywne zbieranie odpadów. Nagrody wręczone dla laureatów zostały dofinansowane przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA". [...] Czytaj dalej»


2019-04-11

Spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

dh/upload/IMG-20190410-WA0011.jpg
W dniach 4 i 5 kwietnia 2019 r. odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Spotkania przeprowadzone były we wszystkich siedmiu gminach członkowskich należących do obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA". Dzięki przeprowadzonym spotkaniom mieszkańcy mieli szansę dopytać o kwestie wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020. Podczas spotkań zainteresowani mieszkańcy uzyskali informację na temat planowanych naborów oraz warunkach i sposobach realizacji oraz rozliczania projektów.
Dzięki konsultacjom w terenie mieszkańcy mieli szansę dopytać o kwestje wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie spotkań konsultacyjnych zainteresowani  uzyskali informację na temat planowanych naborów oraz warunkach i sposobach realizacji oraz rozliczania projektów.
 
Za udział w spotkaniach serdecznie dziękujemy.konsultacjom w terenie mieszkańcy mieli szansę dopytać o kwestje wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie spotkań konsultacyjnych zainteresowani  uzyskali informację na temat planowanych naborów oraz warunkach i sposobach realizacji oraz rozliczania projektów.
 
Za udział w spotkaniach serdecznie dziękujemy.

Powrót
Odwiedzin: 24617