Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-10-23
Szanowni mieszkańcy! Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” przedstawia przygotowany Newsletter dotyczący zrealizowanych działań wdrażania LSR w latach 2016-2018. [...] Czytaj dalej»
2019-10-18
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w związku z zakończonymi naborami 1/2019 – podejmowane działalności gospodarczej, 2 – rozwój działalności gospodarczej, 3/2019- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Posiedzeniem Rady, które odbyło się dnia 11.10.2019 r. w ramach oceny zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru zostały wybrane zadania do finansowania, w ramach naborów trwających od 30.07.2019r. do 20.08.2019 r [...] Czytaj dalej»


2019-10-07

POSIEDZENIE RADY !

dh/upload/logo_cenoma.jpg
Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 11.10.2019 r. /tj. piątek/ o godzinie 10:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

 1. Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad, w tym:
  - powitanie obecnych,
  - weryfikacja kworum i parytetów oraz rejestru interesów,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przeprowadzenie testu wiedzy z zakresu powszechnie obowiązujących przepisów regulujących problematykę PROW 2014-2020, oraz z zakresu LSR, obowiązujących procedur wyboru i kryteriów wyboru.
 4. Przedstawienie ogólnych zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej.
 5. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2019 z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 6. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2019 z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej, prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.
 7. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 8. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 2/2019 z zakresu:rozwijania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 9. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2019 z zakresu:rozwijania działalności gospodarczej, prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.
 10. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 11. Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 3/2019 z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 12. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2019 z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,  prowadzonego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.
 13. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
 14. Wolne wnioski i zapytania,
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Powrót
Odwiedzin: 65601