Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-11-14
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w związku z zakończonym naborem oraz Posiedzeniem Rady, które odbyło się dnia 14.11.2018 r. w ramach oceny zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru zostały wybrane zadania do finansowania. Wnioski złożone w ramach naboru trwającego od 8 października do 22 października br., z zakresu rozwoju działalności gospodarczej. W ramach przeprowadzonego naboru zostały złożone 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 200 000,00 zł, obydwa zadania zostały wybrane do dofinansowania. [...] Czytaj dalej»
2018-11-09
Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się Posiedzenie Rady. Zebranie odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. /tj. środa/ o godzinie 8:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. [...] Czytaj dalej»


Zakończone nabory


ROK 2018

8. Nabór nr 1/2018/G  w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego lub promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie  pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

- protokół z Posiedzenia Rady z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie  oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G- otwórz

 

7. Nabór nr 5/2018 w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

- protokół z Posiedzenia Rady z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 5/2018 i 2/2018/OW- otwórz

 

6. Operacja własna 2/2018/OW realizowana w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez Stworzenie oferty inwestycyjnej oraz promocja przedsiębiorczości.

- lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 

5. Nabór nr 4/2018 w zakresie: kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

-protokół z Posiedzenia Rady z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2018/OW, 1/2018, 2/2018, 3/2018 oraz 4/2018- otwórz

 

4. Nabór nr 3/2018 w zakresie: wzbogacenie ofety czasu wolnego w zakresie rekreacji.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 

3. Nabór nr 2/2018 w zakresie: poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społęcznych.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 

2. Nabór nr 1/2018  w zakresie: zachowanie dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 

1. Operacja własna  1/2018/OW w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz zgodnych z LSR.

- lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 

0. Ponowna ocena Członków Rady w zakresie projektów grantowych 1/2017/G oraz 3/2017/G:

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR nabór 1/2017/G- otwórz

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR nabór 3/2017/G- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania nabór nr 1/2017/G- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania nabór nr 3/2017/G- otwórz

- Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 23.05.2018 w zakresie ponownej oceny wniosków złożónych w ramach projektu grantowego w zakresie naboru nr 1/2017/G i 3/2017/G - otwórz


ROK 2017


 

1. Nabór nr 1/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych  z LSR - otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

 

 

2. Nabór nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIA)

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych  z LSR - otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

- protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2017 i 2/2017 - otwórz 
 

 

 

3. Nabór nr 3/2017 w zakresie zachowanie dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgonych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

 

 

4. Nabór nr 4/2017 w zakresie budowa/remont/ modernizacja/wyposażenie obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub promocja turystyki lokalnej.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgonych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

 

 

5. Nabór nr 5/2017 w zakresie poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych.

- lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgonych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych do finansowania - otwórz

- protokół z Posiedzenia Rady z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 3/2017, 4/2017, 5/2017. - otwórz

 

6. Informacja nr 1/2017/OW w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

- lista operacji zgodnych z  informacją nr 1/2017/OW LGD o planowanej do realizacji operacji własnej  LGD, organizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA”  oraz zgodnych z LSR- otwórz

- lista operacji wybranych – otwórz

 

7. Nabór nr 1/2017/G w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:

-  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru oraz zgodnych z LSR- otwórz

- Lista zadań wybranych – otwórz

 

8. Nabór nr 2/2017/G w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego:

-  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboruoraz zgodnych z LSR- otwórz

- Lista zadań wybranych – otwórz

 

9. Nabór nr 3/2017/G  w zakresie: promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych:

-  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboruoraz zgodnych z LSR- otwórz

- Lista zadań wybranych – otwórz

 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach Informacji nr 1/2017/OW oraz złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2017/G. 2/2017/G oraz 3/2017/G.

 

 

 

 

 Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014


ROK 2016

lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR,

lista operacji  wybranych,

protokół z posiedzenia Rady

Odwiedzin: 38657