Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Konkurs Fotograficzny

I EDYCJA

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” ogłosiła w 2020 roku I edycję konkursu fotograficznego w ramach operacji własnej pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – wydanie filmu promocyjnego oraz realizacja konkursu fotograficznego zakończonego mini-galą rozdania nagród oraz wydaniem fotoksiążki.”

Konkurs został objęty patronatem medialnym Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego i miał na celu promocję walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania NGD „E.O.CENOMA”.

W ramach projektu zgłaszać można było prace związane z obiektami zabytkowymi, przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi – znajdującymi się na terenie Lokalnej Grupy Działania NGD „E.O.CENOMA”.

Zgłoszenia przyjmowane były od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r.


II EDYCJA

W 2022 roku w związku z dużym zainteresowaniem konkursem fotograficznym, który ogłoszono w 2020 r. Stowarzyszenie NGD „E.O.CENOMA” postanowiło zorganizować II edycję konkursu pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Konkurs podobnie jak w poprzedniej edycji objęty został patronatem medialnym Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Zakres tematyczny konkursu pozostał niezmienny.

Zgłoszenia w ramach konkursu przyjmowano w okresie od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.


Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji