Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”

Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru subregionu: Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z metropolią krakowską, zwanym dalej subregionie KOM wraz z metropolią krakowską – należy przez to rozumieć Miasto Kraków, powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki). W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, egzaminów o wartości od 7 680 zł do 130 560 złotych – […]

24.12.2020 r. – biuro zamknięte.

W związku z koniecznością wykorzystania urlopu przez pracowników, w dniu 24.12.2020 r. biuro będzie zamknięte. Przepraszamy za utrudnienia.

Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 21 grudzień 2020 roku /tj. poniedziałek/o godzinie 17:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie […]

Szkolenie dla członków Rady oraz pracowników biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Szanowni Państwo w dniu 17.12.2020 r. od 8:30 do 15:30 odbędzie się szkolenie „KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI LSR POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA PROW 2014-2020 I UMOWĄ RAMOWĄ” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. W godzinach 8:30-15:30 możliwy będzie utrudniony kontakt z biurem. Przepraszamy za utrudnienia.

Szkolenie pracowników biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

Szanowni Państwo w dniu 18.12.2020 r. odbędzie się szkolenie pt. „MONITORING I EWALUACJA LSR” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, skierowane do pracowników biura oraz zarządu. W godzinach 8:30-15:30 możliwy będzie utrudniony kontakt z biurem. Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Zarządu

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 roku /tj. czwartek/o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do […]

Przedłużamy konkurs fotograficzny!

Ogłaszamy, iż Konkurs Fotograficzny pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zostaje przedłużony do dnia 15 kwietnia 2021 r. Dotychczas złożone prace nadal biorą udział w konkursie – prace można aktualizować lub wycofać. Przypominamy zasady: Wystarczy zrobić zdjęcie lub zdjęcia (maksymalnie 3), na których uwiecznione zostaną obiekty zabytkowe, przyrodnicze, kulturowe, […]

Posiedzenie Rady 6.11.2020

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 z dnia 14 września 2020 rokuNadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 06.11.2020 r. /tj. piątek/o godzinie 9:00, na Sali tańca w budynkuGminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie […]

KOMUNIKAT – praca biura

Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, praca biura nadal odbywa się przy zamkniętych drzwiach dla beneficjentów.Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany doradztwem lub otrzymaniem pomocy przy pisaniu wniosku, prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy. Składanie wniosków w ramach naborów nr 4/2020 oraz 5/2020, w zakresie podejmowania oraz rozwijania […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji