Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 eocenoma@interia.pl

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2020/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.)w ramach Przedsięwzięcia III.2.1: Kultywowanie tradycji, […]

Webinarium dla branży turystycznej

„Jak skorzystać z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej” Kto może skorzystać z bonu rekompensacyjnego? Gdzie składać wnioski? Co to jest pożyczka obrotowa i na co można ją przeznaczyć? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań udzielą praktycy – przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie mechanizmów wsparcia. Webinarium odbędzie się już w najbliższą środę (6.05.2020) o godz. 10 na […]

Wybrano operacje do finansowania w ramach naborów 1/2020 i 2/2020.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniu 30.04.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady i zostały wybrane operacje do finansowania w ramach naborów 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2020 Rozwój działalności gospodarczej. NEWSLETTER

Zmiana godzin pracy biura

Drodzy mieszkańcy, beneficjenci Informujemy iż w dniu 30 kwietnia 2020 roku biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” będzie czynne w godzinach od 7:30 do 15:30. Za utrudnienia przepraszamy!

POSIEDZENIE RADY

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 rokuWalnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 30.04.2020 r. /tj. czwartek/o godzinie 09:00, na Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportuw Szczurowej, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM […]

Operacja w ramach KSOW – wyróżnienie.

Zrealizowany przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” projekt: „Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń”, sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich został wyróżniony w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019

Posiedzenie Zarządu 23.04.2020

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 roku /tj. czwartek/o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCiS/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji