Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 eocenoma@interia.pl

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

„E.O.CENOMA” ŻYCZY WESOŁYCH ŚWIĄT!

Życzenia Radosnych Świąt WielkanocnychWypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia,Pogody w sercu i radości płynącej z faktuZmartwychwstania PańskiegoOraz smacznego święconego pokarmu w gronie Najbliższych osób Przesyłają Zarząd oraz Pracownicy Biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

“E.O.CENOMA” przedstawia Państwu film promujący obszar LSR tj. Gminy Rzezawa

W ramach projektu grantowego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” przedstawiamy Państwu film promujący obszar LSR tj. Gmina Rzezawa. Zadanie pt. „Wykonanie filmu promocyjnego, druku fotokalendarzy oraz fotoksiążki promujących zasoby i walory Gminy Rzezawa” w całości zostało zrealizowane przez Gminę Rzezawa. 

Koronawirus – KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii i konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2, które powoduje trudności dla przedsiębiorców, prosimy aby w każdej sprawie dotyczącej wniosków, realizacji projektów w zakresie podejmowania bądź rozwoju działalności gospodarczej oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości,kontaktowali się Państwo z […]

Zmiana organizacji pracy biura!

Zgodnie z zarządzeniem wprowadzonym przez Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” informujemy, że od dnia 24.03.2020 r. Biuro pracuje w sposób zdalny, natomiast w siedzibie dyżurować będzie jeden pracownik, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy o kontakt telefoniczny: 14 671 40 70/ 14 671 41 13/ 502 423 325/ lub za pośrednictwem e-maila: eocenoma@interia.pl.

KORONAWIRUS – informacja

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy iż zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, Posiedzenia Rady bądź Walne Zebrania Członków nie będą organizowane w najbliższym czasie. Ponadto Pracownicy Biura, będą udzielać doradztwa jedynie telefonicznie pod numerami telefonów: 14 671 40 70/ 14 671 41 13/ 502 423 325/  lub za pośrednictwem e-maila eocenoma@interia.pl. […]

Posiedzenie Zarządu 12.03.2020

Zgodnie z § 21 i § 22 Statutu  Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU Zebranie odbędzie się w dniu 12 marzec 2020 roku /tj. czwartek/ o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCiS/ PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół […]

„Kultywowanie tradycji związanych z jeździectwem” – Odonowskie Towarzystwo Kulturalne

W ramach projektu grantowego realizowanego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”, dnia 6 października 2019 na terenie dworu w Odonowie odbyła się impreza plenerowa pt. „Kultywowanie tradycji związanych z jeździectwem”, zorganizowana przez Odonowskie Towarzystwo Kulturalne. Celem wydarzenia było ocalenie od zapomnienia form użytkowania koni oraz popularyzację wiedzy na temat jeździectwa jako tradycyjnej formy użytkowania koni. W […]

Posiedzenie Rady 18.02.2020

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,  stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. /tj. wtorek/ o godzinie 10:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie […]


Nadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji