Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Posiedzenie Rady 05.08.2020

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 rokuWalnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 05.08.2020 r. /tj. środa/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: I. Otwarcie Posiedzenia Rady i […]

Konkurs dla KGW !

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pt. „Koło ARIMR w sercu wsi” dla Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski zarejestrowanych w ARiMR. Więcej informacji na stronie https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/konkursu-pt-kolo-arimr-w-sercu-wsi.html

Praca biura

Szanowni Państwo, Przypominamy, iż praca biura nadal odbywa się przy zamkniętych drzwiach dla beneficjentów. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany doradztwem lub otrzymaniem pomocy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu umówienia spotkania. Sprawy niewymagające wizyty osobistej, prosimy o załatwianie poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem e-maila. Tel. 146714070, 502423325E-mail: eocenoma@interia.plFacebook: facebook.com/eocenoma

Operacja własna LGD – wyniki

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku  z umieszczeniem w dniu 19.06.2020 roku na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, której zakres tematyczny obejmuje: CEL I.1.1: STWORZENIE OFERTY INWESTYCYJNEJ ORAZ PROMOCJA […]

Podpisano umowy o powierzenie grantów w ramach naboru 1/2019/G oraz 2/2019/G z UMWM!

Nadwiślańska Grupa Działania informuje o podpisaniu umów nr 01577-6935-UM0620130/20 oraz nr 01578-6935-UM0620131 /20, dotyczących realizacji projektów grantowych. Umowy zostały podpisane w dniu 08.07.2019 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach realizacji Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” […]

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” ogłasza nabór – newsletter

Nabór nr 3/2020 – wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 3 sierpnia do 17 sierpnia 2020 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji”. Termin naboru: 3 sierpnia – 17 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00 Wysokość dostępnych środków w ramach […]

Nabór 3/2020 – wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 3 sierpnia do 17 sierpnia 2020 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji”. Termin naboru: 3 sierpnia – 17 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00 Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:  570 096,04 zł Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce: […]

SZKOLENIE

W związku z planowanymi naborami w zakresie: wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji dnia 08.07.2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się szkolenie z zasad wypełniania formularza wniosku oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru. Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy!

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji