Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Grafika aplikacji

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Posiedzenie Rady w dniu 07.07.2022

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 07.07.2022 /tj. czwartek/o godzinie 9:00 w siedzibie LGD – ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady i […]

„Nadwiślańską trasą po Bałtyk – Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń”

W dniu 27.06.2022 przekazano 21 umów gwarantujących dofinansowanie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), na łączną kwotę pomocy prawie 1,25 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymało 11 podmiotów z Małopolski, w tym Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” na operacje pt. „Nadwiślańską trasą po Bałtyk – Nawiązanie współpracy i […]

Organizujemy kurs kroju i szycia I stopnia!

Informujemy, iż w ramach operacji własnej pt. „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych” organizujemy kurs kroju i szycia I stopnia. Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje! Aby móc uczestniczyć w kursie należy być zameldowanym na obszarze jednej z gmin należących do LGD, Należy złożyć formularz zgłoszenia do kursu kroju i szycia […]

Prace nad LSR 2023-2027

Szanowni Państwo, Informujemy iż zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00044-6934-UM0600044/22 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020, Nadwiślańska Grupa Działania prowadzi prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. O wszystkich działaniach z […]

Posiedzenie Rady 20.06.2022

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” z dnia 14 września 2020 rokuzwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 20.06.2022 r. /tj. poniedziałek/o godzinie 9:00, w siedzibie LGD – ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa PROGRAM POSIEDZENIA RADY: Otwarcie Posiedzenia Rady […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

X