Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina i Miasto Kazimierza Wielka
Gmina i Miasto Nowe Brzesko
Gmina Rzezawa
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Szczurowa
Adres: ul. Rynek 4 32-820 Szczurowa Pon.-Śr. i Pt.: 7:30-15:30 Czw.: 9:00-17:00
tel./fax: 14 671 40 70 tel. 14 671 41 13 lub kom. 502-423-325 biuro@cenoma.pl

Kalendarium


Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Zmiana organizacji pracy biura

Zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 3/2020 Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, praca odbywa się w formie stacjonarnej w biurze Stowarzyszenia. Ponadto wracamy z godzinami pracy z przed wprowadzonych zmian tj. od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7:30 do 15:30 w czwartki od godz. 9:00 do 17:00. Biuro w dalszym czasie pozostaje […]

#RazemDlaTurystyki! – nowy serwis dla branży turystycznej w czasie epidemii

Szanowni Państwo, W imieniu Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Tomasza Urynowicza zapraszamy do korzystania z treści zawartych w serwisie:  https://razemdlaturystyki.visitmalopolska.pl/ ✈️ W związku z epidemią koronawirusa i skutkami jakie za sobą pociąga, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym podejmowane są konkretne działania, których celem jest z jednej strony umożliwienie branży turystycznej przetrwania na rynku w tym […]

Informacja dla przedsiębiorców – beneficjentów PROW 2014-2020

➡️ W okresie epidemii COVID-19 beneficjenci poddziałania 19.2 uprawnieni są do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej. ➡️ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Instytucję zarządzającą PROW 2014-2020, przedsiębiorcy, beneficjenci poddziałania 19.2, którzy w ostatnim czasie zgłaszali problemy z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I […]

DRODZY BENEFICJENCI ORAZ MIESZKAŃCY OBSZARU LSR.

Mając na uwadze obostrzenia wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zalecenia wskazane przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, bieg terminu oceny Państwa wniosków złożonych w ramach naborów 1/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz 2/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, […]

„E.O.CENOMA” ŻYCZY WESOŁYCH ŚWIĄT!

Życzenia Radosnych Świąt WielkanocnychWypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia,Pogody w sercu i radości płynącej z faktuZmartwychwstania PańskiegoOraz smacznego święconego pokarmu w gronie Najbliższych osób Przesyłają Zarząd oraz Pracownicy Biura Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

“E.O.CENOMA” przedstawia Państwu film promujący obszar LSR tj. Gminy Rzezawa

W ramach projektu grantowego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” przedstawiamy Państwu film promujący obszar LSR tj. Gmina Rzezawa. Zadanie pt. „Wykonanie filmu promocyjnego, druku fotokalendarzy oraz fotoksiążki promujących zasoby i walory Gminy Rzezawa” w całości zostało zrealizowane przez Gminę Rzezawa. 

Koronawirus – KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii i konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2, które powoduje trudności dla przedsiębiorców, prosimy aby w każdej sprawie dotyczącej wniosków, realizacji projektów w zakresie podejmowania bądź rozwoju działalności gospodarczej oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości,kontaktowali się Państwo z […]

Zmiana organizacji pracy biura!

Zgodnie z zarządzeniem wprowadzonym przez Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” informujemy, że od dnia 24.03.2020 r. Biuro pracuje w sposób zdalny, natomiast w siedzibie dyżurować będzie jeden pracownik, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy o kontakt telefoniczny: 14 671 40 70/ 14 671 41 13/ 502 423 325/ lub za pośrednictwem e-maila: eocenoma@interia.pl.

KORONAWIRUS – informacja

Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy iż zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, Posiedzenia Rady bądź Walne Zebrania Członków nie będą organizowane w najbliższym czasie. Ponadto Pracownicy Biura, będą udzielać doradztwa jedynie telefonicznie pod numerami telefonów: 14 671 40 70/ 14 671 41 13/ 502 423 325/  lub za pośrednictwem e-maila eocenoma@interia.pl. […]

Informacje dla wnioskodawcówNadwiślańska Grupa CENOMA

To Stowarzyszenie realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie wspierania przedsiębiorczości mieszkańców, stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie swoim obszarem obejmuje teren 7 sąsiadujących ze sobą gmin: Szczurowa, Drwinia, Kazimierza Wielka, Rzezawa, Bochnia, Koszyce, Nowe Brzesko. Grupa działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skutecznie wdraża działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach programu mogą starać się o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe jak i jednostki sektorów finansów publicznych oraz mieszkańcy obszaru LGD. Stowarzyszenie przeprowadza nabory w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw, poprawy infrastruktury oraz na projekty grantowe. Dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA” nastąpiła poprawa życia mieszkańców, powstało wiele nowych przedsiębiorstw oraz znacznej poprawie uległa infrastruktura obszaru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji